با اتمام شناسایی شهدای حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی، مراسم تشییع پیکر شهدای این حادثه پنجشنبه ۲۶ دی در شهرهای مختلف کشور برگزار شد.

عکس: فرشید اردلان – پوریا پاکیزه – احمد ظهرابی – بهارک روشن بخش – معصومه تاران – آریا جعفری – فاطمه نصر