بوشکان نیوز: اکثر سکونتگاههای استان بوشهردارای تنگناهای طبیعی خاصی در توسعه فیزیکی میباشند و از دیدگاه زیستگاهی این مراکز در توسعه فیزیکی خود بامشکلات عدیده ای از قبیل: زمین لرزه، روانگرایی و رانش زمین در دامنهای وغیره مواجه میباشند. استقرار و پیدایش سکونتگاهها بیش از هرچیز تابع شرایط محیط طبیعی (زمین شناسی، توپوگرافی، خاک، آب وهوا، معادن ) و موقعیت جغرافیایی میباشد. بنابراین پدیدههای چون زلزله و زمین لغزش ،در اغلب موارد تاثیرات
مخربی بر سکونتگاه های انسانی گذاشته لذا شناسایی و تعیین حریم گسلهای منطقه وشناسایی آنها در پیدایش، شکلگیری، پراکندگی و توسعه فیزیکی سکونتگاههای شهری و روستایی تأثیر بسزایی دارند.

قرار گرفتن شهر بوشکان روی پهنه لرزه خیزی بالا( نوارنارنجی) بر روی گسل سراسری زاگرس و گسل برازجان تمرکز ۲۵۰هزار جمعیت این شهرستان در پهنه شهری و روستای با احساس هر زلزله کوچک در پهنه گسل اصلی را همراه است.

مناطق شهری و روستای شهرستان دشتستان در استان بوشهر یکی از مناطق مستعد کشوراست که به وقوع بحران های طبیعی چون زلزله و رونگرایی و زمین لغزش محسوب می شود.
توجه به این خطرات و برنامه ریزی برای شناخت وپیشگیری از تهدیدهای زمینلرزه و زمین لغزش در مناطق شهری و روستای نیازمند اجرای دقیق برنامه ریزی مبتنی بر مدیریت بحران است.
اجرای مراحل چهار گانه مدیریت بحران ،پیشگیری و کاهش اثرات فاجعه،آمادگی مقابله، واکنش در شرایط بحرانی وجبران خسارت ناشی از حادثه،امروزه بصورت یک علمی در آمده و بعنوان یک حرفه معرفی شده است.
تابآوری در برابر زلزله یکی از مفاهیم بسیار مهم نظری و عملی در مدیریت بحران است. طی چند دهه گذشته، رشد شتابان شهری و توسعه مناطق فرودست شهری موجب شده که آسیب پذیری آن‌ها در برابر بحرانهایی با منشاء انسانی و طبیعی بیش از پیش گردد. لذا تابآور نمودن جوامع شهری به ویژه محلات فرودست و نابسامان دارای اهمیت خاصی است.

*کاهش آسیب و تاب آوری شهرها و روستاها در مقابل با مخاطراتی چون زلزله زمین لغزش، با شناسایی وتعیین حریم گسل شهرها و روستاها و ضوابط اجرای آیین نامه ۲۸۰۰مرکز تحقیقات راه مسکن وشهرسازی و نصب دستگاههای شتابنگار برخط ولزوم بکارگیری آنها در سامانه های هشدارسریع و پاسخ سریع می باشد.*
*
کارشناس ارشد شبکه شتابنگاری کشوربا اشاره به اینکه استان بوشهر به سبب وجود گسل های فعال به ویژه در بخش مرکزی، از جمله استان های لرزه خیز کشور است بیان کرد: گسل های فعال استان بخشی از پهنه لرزه خیز وسیع زاگرس هستند که طی قرن های گذشته فعالیت های لرزه ای از خود نشان داده اند. وجود کسل قطر-کازرون و گسل
برازجان به طول ۱۰۰کیلومتر درمجاورت شهرهای دالکی،برازجان، بوشکان،کلمه از پتانسیل لرزه خیزی بالایی برخوردار است.
وی افزود: گرچه زلزله بیست فروردین ۱۳۹۲درمنطقه شنبه و به تبع آن زمینلرزه ۷ آذرماه ۱۳۹۲ با بزرگی ۵.۷شهربرازجان با توجه به قرارگیری سامانه های گسلی قطر_کازرون در یک پهنه مشترک ،و مجاورت با گسل برازجان وقوع زلزله هایی مشابه زلزله شنبه به ویژه در شهرهای برازجان ، دالکی، شبانکاره، سعدآباد،آبپخش ،بوشکان کاملاً محتمل است.

محمدرضا ابراهیم پور در روز پنج شنبه در شهر بوشکان اظهار داشت با پیگیری مسئولین استان، تعداد ۱۵ایستگاه شتابنگار برخط در فاز اول به استان اختصاص داده شد که با پیگیری اداره راه و شهرسازی و مدیریت بحران استان و شهرداری با آماده شدن این زیر ساخت دراین شهرنصب و به شبکه شتابنگاری برخط متصل گردید.

محمدرضا ابراهیم پور با اعلام این خبر اظهار داشت: تاکنون بیش از ۱۱۰۰ دستگاه شتاب‌ نگار از نوع آفلاین و تعداد۲۶۴دستگاه شتاب نگار آنلاین با تکنولوژی روز دنیا در شهرستان‌ها، بخشها و مناطق لرزه خیز کشور با خطر نسبی، خیلی خطرناک و خطرناک نصب و راه‌اندازی شده است.
وی گفت: فاز اول خرید این دستگاههای شتابنگار برخط درسال۱۳۹۷با پیگیری مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی کلید خوردوحدود۲۶۰ دستگاه شتاب‌نگار زلزله جدیدخریداری و واردکشورگردید که به تناسب نیاز مناطق لرزه خیز مختلف کشور نصب شده است و در فازدوم تعداد ۲۴۰ دستگاه وارد کشور شده و با آماده سازی زیرساخت ایستگاههادرسطح کشورآماده نصب و راه اندازی درفاز بعدی هستیم.

*نصب ۱۱۰۰ دستگاه شتاب نگار زلزله در کشور*
کارشناس ارشد شتابنگاری با بیان این که کشور ایران در غرب آسیا دارای بزرگترین شبکه شتاب‌نگاری ثبت زمین لرزه است، افزود: در ایران ۱۱۰۰ دستگاه شتاب‌نگار نصب شده و در این میان تنها کشور ترکیه با بیش از ۵۰۰ ایستگاه شتاب‌نگاری در این عرصه فعال است.

وحید عابدکارشناس شبکه شتاب نگاری زلزله گفت: در تولید تجهیزات جدید شتاب‌نگار زلزله از آخرین تکنولوژی روز دنیا برای انتقال داده‌های شتاب زلزله به مراکز مدیریت بحران کشور و مراکز استان‌ها با استفاده از امکانات تلفن همراه استفاده شده است. همچنین سیستم جدید همزمان قادر است در صورت قطع شدن برق شهری در موارد اضطراری از باطری ذخیره کننده و پنل خورشیدی پشتیبانی میگردد.

*عملکرد سامانه هشدارسریع و پاسخ سریع*

محمدرضا ابراهیم پور درباره نحوه عملکرد این سامانه نیز توضیح داد: امواج رادیویی با سرعتی بیشتر نسبت به امواج زلزله منتقل می‌شود، بنابراین می‌توان قبل از رسیدن امواج مخرب زلزله به منطقه هدف، به کمک امواج رادیویی هشدار زلزله را به مناطق دورتر اعلام کرد.

وی افزود: البته زمان هشدار، به الگوریتم مورد استفاده در سامانه هشدار سریع نیز وابسته است، به طور کلی در سامانه‌های هشدار سریع از دو الگوریتم برجا (تک ایستگاهی) و ناحیه‌ای (شبکه لرزه‌ای) استفاده می‌شود.

محمدرضاابراهیم پور با اشاره به اینکه شعاع عملکرد این دستگاه تا چند صد کیلومتر است، گفت: همچنین این دستگاه بعد از وقوع زلزله با ارائه میزان شتاب به استفاده از نقشه های لرزش ( Shake Map ) به مدیریت بحران در مناطق مختلف کمک خواهد کرد، بدین صورت که با تهیه نقشه در هر منطقه‌ای که شتاب بیش‌تر باشد قطعا خرابی در آن منطقه نیز بیش‌تر است.

**وی بیان کرد: درصورت آماده سازی زیرساخت وتامین منابع مالی توسط استان امکان راه اندازی سامانه پاسخ سریع و هشدار سریع میسر می باشدتادستگاه شتاب‌نگار زلزله چند ثانیه قبل از وقوع زلزله اطلاعاتی را به اداراتی همچون شرکت گاز و برق و صنایع بالا دست مناطق پارس جنوبی ارسال نماید تا برای کاهش خسارات زلزله، نسبت به قطع شریانهای گازو نفت وقطع برق اقدام گردد.

کارشناس ارشد شبکه ملی شتاب‌نگاری کشور سامانه‌های هشدار پیش هنگام و پاسخ سریع را مهمترین ابزار مدیریت بحران توصیف کرد و یادآور شد: اهمیت این سامانه‌ها به قدری است که امروزه کشورهای لرزه خیز و پیشرفته جهان قدم‌های بسیار مهمی را در طراحی و اجرای آنها در شهرها و مناطق مهم و پرجمعیت برداشته‌اند. در کشور ما نیز ضرورت راه اندازی این قبیل سامانه‌هادر شهرهایی مانند تهران ، تبریز ، مشهد، کرمان ،شیراز ، اصفهان ،ارومیه ،رشت ، ساری،سنندج ، بوشهروسایر شهرهای لرزه خیز اجتناب ناپذیر است.

او با بیان اینکه ماهیت این دستگاه‌ها سنجش ابعاد حوادث زلزله و خسارات ناشی از آن است، افزود: سرعت در انتقال اطلاعات مربوط به *شتاب زلزله به مراکز مدیریت بحران ، زمینه افزایش سرعت عمل مسئولان مدیریت بحران و گسیل نیروهای امدادی را به مناطق زلزله واقع شده در جای جای کشور را فراهم می‌کند.

وحیده عابد کارشناس شبکه شتابنگاری کشورهمچنین در خصوص اهم کاربرد این دستگاه عنوان داشت: طبق ضریب آیین نامه ۲۸۰۰ مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی شتاب و لرزه منطقه وقوع زلزله توسط این دستگاه ثبت می شود و در مهندسی زلزله، تحلیل سازه ها و شناخت زمین شناسی مناطق جهت ساخت و ساز اصولی کاربرد دارد.

در هنگام نصب و رونمایی دوبخش برکات که با حضور شهردار معاونین اعضای شورای شهر، معاونین ،خانم مهندس باز هوایی رییس اداره راه و شهرسازی شهرستان انجام شدسرکار خانم مهندس بازهوایی شناسایی گسلها ،حریم ساخت و ساز مناطق پیرامون آن، همچنین کنترل ساخت و سازها وآیین نامه های طراحی ساختمانها جهت کاهش خسارت وارده ازوقوع زلزله در شهرستان و استفاده از مصالح استاندارد با کیفیت را از جمله موارد کاهش خسارتهای وارده در وقوع زلزله دانست،

سرکارخانم بازهوایی عنوان دانست هیچ سازه مهم و استراتژیک بدون در نظر گرفتن پارامترهای زلزله نمی تواندساخته شود و مهمترین پارامترها در طراحی مقاوم سازه در برابر زلزله استفاده میگردد داده های است که از دستگاههای شتابنگاری استخراج می گردد. نصب ایستگاههای شتابنگاری برخط و لزوم بکار گیری آنها در سامانه پاسخ سریع و هشدار سریع برای شهرهای مهم و لرزه خیز استان بوشهر مهمترین زمینه واکنش مسئولین در زمینه بحران را فراهم می سازد که با تامین مالی وپیگیری مسئولین استان این سامانه در استان راه اندازی گردد.

رحیمیان شهردار بخش بوشکان ضمن تشکر از مدیریت بحران استان و اداره راه و شهرسازی بابت پیگیری نصب و راه اندازی ایستگاه شتابنگاری دربخش بوشکان ، از این به بعد شاهد نظارت‌های مهندسین شهرستان در منطقه با توجه به ضوابط اجرای آئین نامه ها۸۰۰ و استفاده از مصالح ساختمانی استاندارد و با کیفیت در طراحی سازها در این بخش باشیم. مهندس علیزاده اظهار داشت مفهوم ایمنی و امنیت در شهرها به عنوان یک هدف مهم برنامه ریزی شهری در نظر گرفته شود تا نقش مستقیم در کاهش آسیب پذیری شهرها نسبت به وقوع بحران را داشته‌اند باشیم. و اطلاعاتی که به واسطه نصب و راه اندازی دستگاههای شتابنگاری استخراج می شود مورد استفاده مهندسین دستگاههای اجرایی شهرستان قرار گیرد.

همچنین استان بوشهر با داشتن ۳۵ایستگاه از۱۲۶۵ ایستگاه شتابنگاری در سطح کشور و شهرستان برازجان با داشتن ۹ ایستگاه شتابنگاری از این تعداد رابه خود اختصاص داده است.