به گزارش بوشکان نیوز به نقل از مهر، فرهاد قلی نژاد بعدازظهر چهارشنبه در حاشیه برگزاری این دوره اظهار داشت: با توجه به گستردگی صنایع و آسیب‌های حاصل از اقدامات انسانی وارده بر محیط‌زیست، ارائه راهکار جهت کاهش اثرات سو و منفی وارده به محیط‌زیست و مدیریت مسائل محیطی زیست از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی تصریح کرد: نظارت و بازرسی روند بازدید، بازرسی، بازنگری و ارزیابی میزان سودمندی و اثربخشی اقدامات مرتبط با مباحث کنترل و پایش زیست‌محیطی به منظور تهیه و تدوین جدیدترین جلوه‌های زیست‌محیطی از اقدامات نظارت و بازرسی طرح‌ها است.

قلی نژاد گفت: میزان دستیابی به موفقیت در زمینه ساماندهی مشکلات زیست‌محیطی طرح‌های توسعه منوط به طرح‌ریزی، اجرا، کنترل و اعمال بازنگری است.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان بوشهر افزود: یکی از اصول مهم و پایه در یک گزارش برنامه مدیریت زیست‌محیطی ارائه برنامه‌های مراقبت و پایش محیط‌زیست است.

وی بیان کرد: هدف از ارائه این برنامه دستیابی به اطلاعاتی است که مشخص می‌کند اثرات و پیامدهای فعالیت‌های طرح موردسنجش قرارگرفته و نتایج آن حاکی از اقدامات مقبول و یا غیر مقبول انجام‌شده و یا در حال انجام است.

قلی نژاد گفت: یافته‌های این برنامه، اطلاعات و خط‌مشی‌های مناسب را برای کنترل و اجرای اقدامات اصلاحی و کاهش اثرات سو فراهم می‌کند.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان بوشهر افزود: در شرایط عدم تطابق یافته‌ها با قوانین، مقررات، ضوابط و استانداردها و نهایتاً با برنامه‌های مراقبت و پایش، اقدامات موردنیاز و ضروری اعمال خواهد گردید.

وی اضافه کرد: مدرسین این دوره هلنا کعبی و محسن زارع مشاورین معاونت محیط‌زیست انسانی سازمان به تشریح مفاهیم و مباحث دوره پرداخت.

قلی نژاد گفت: در این دوره مباحثی مربوط به نحوه کاربری سامانه مذکور، نحوه بارگزاری اطلاعات، نحوه نقل و انتقالات پسماند، نحوه ثبت و بارگزاری اطلاعات شهرک‌های صنعتی، بیمارستان‌ها و صنایع تدریس شد.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان بوشهر خاطرنشان کرد: این سامانه در معاونت انسانی سازمان محیط‌زیست به منظور نظارت یکپارچه و پایش وضعیت واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی فعال در کشور طراحی‌شده و امید می‌رود که با بهره‌گیری کامل از سامانه مذکور در حوزه نظارت و پایش واحدهای موردنظر وضعیت مطلوبی حاصل شود.