عبدالعلی صیادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به حساسیت برخورد با بیماران کرونایی، از ابتدای شیوع این بیماری بخش اورژانس جداگانه‌ای از طرف بیمارستان امیرالمومنین (ع) شهرستان گناوه برای این بیماران در نظر گرفته شد.

صیادی افزود: پایش و راهنمایی بیماران به بخش‌های اورژانس فوریت‌های پزشکی یا اورژانس کرونایی بیمارستان امیرالمومنین (ع) به جمعیت هلال احمر گناوه واگذار شده است.

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان گناوه گفت: امدادگران و نجات گران به کار گرفته شده جمعیت هلال احمر در این مرکز دارای تخصص و کارآزموده هستند و برای پایش و تریاژ مراجعین به بخش اتفاقات بیمارستان حضرت امیرالمومنین (ع) در محل این بیمارستان مستقر شده‌اند.

وی تصریح کرد: امداد گران و نجات گران جمعیت هلال احمر مستقر در بیمارستان گناوه بیماران مشکوک به کرونا با علائم تنفسی و تب را به بخش اورژانس کرونا ارجاع و بیماران عادی را به اورژانس فوریت‌های پزشکی راهنمایی می‌کنند.

بیمارستان امیرالمومنین (ع) گناوه در دو بخش مجزا به بیماران کرونایی و غیر کرونایی خدمات رسانی می‌کند.