تصمیمات سخت برای حفاظت از جان مردم/ ممنوعیت سفرهای جدید و خروج از شهرها/ واکنش بغداد به خبر اخراج دانشجویان عراقی از ایران/ افتتاح مجتمع بیمارستانی و نقاهتگاه ۲۰۰۰ تخت‌خوابی ارتش در تهران/گزارشی با عنوان “شلیک پدافند سپاه به جاسوس پرنده” و… در صدر اخبار مورد توجه و پربازدید مخاطبان سرویس سیاسی ایسنا بود که می‌توانید در این گزارش مرور کنید.