محمد تولیده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مأموران یگان حفاظت محیط زیست گناوه حین مأموریت گشت و کنترل، سه شکارچی متخلف را در کوهستان اطراف روستای شول این شهرستان دستگیر کردند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان گناوه افزود: تعداد سه قبضه اسلحه و ۴۴ عدد فشنگ و دو قطار فشنگ در این ارتباط از شکارچیان کشف و ضبط شد.

وی تصریح کرد: هر سه شکارچی متخلف تحویل مقام‌های قضائی شدند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان گناوه بیان کرد: یگان حفاظت محیط زیست، گشت و کنترل را در کوهستان شول و مناطق پیرامون تشدید خواهد کرد.

تولیده خاطرنشان کرد: حمل اسلحه در مناطق شکار ممنوع طبق قوانین شکار و صید جرم تلقی می‌شود.