به گزارش بوشکان نیوز، روزنامه خراسان امروز چهارشنبه ۲۹/۰۸/۹۲ در ستون اخبار ویژه خود نوشت: بر اساس پرونده ای که اخیرا به دستگاه قضایی ارسال شده، ۴ نفر از کارمندان یکی از شرکت های تابعه وزارت نفت در یکی از استان های مرکزی کشور با جعل برخی اسناد و ترخیص غیرقانونی محموله های سوخت برای فروش آن در بازار آزاد، بیش از ۳۰ میلیارد تومان پول دریافت کرده بودند. هم اکنون دو نفر از این افراد که مبلغ مذکور را در طول ۹ماه کسب کرده بودند، در زندان و دو نفر با وثیقه های سنگین آزاد شده اند.

*ورود نهادهای نظارتی به برخی پروژه های مهم مسکن مهر

پس از وصول برخی شکایت ها و گزارش ها درباره وقوع تخلف در صدور مجوزهای تجاری در تعدادی از پروژه های مهم مسکن مهر، پرونده این موضوع در دستور کار برخی نهادهای نظارتی قرار گرفته است. بر اساس این بررسی ها، مجوزهای متعددی بدون رعایت ضوابط قانونی صادر شده که از جمله آن دستور شهردار یکی از این پروژه ها برای صدور دهها پایان کار بدون بررسی اسناد و صدور مجوز ساخت ۵ طبقه به نام نانوایی ها است.