بوشکان نیوز: به گزارش زیست نیوز، عرضه نمونه ای از مدل های پر فروش شرکت های خودروسازی به صورت هیبرید و یا تمام الکتریک به جریانی جدید در این صنعت مبدل شده است.

در ادامه این مطلب ۱۰ مدل از برترین خودروهای سبز جهان در سال ۲۰۱۳ را معرفی می کنیم.
لینکلن MKZ هیبرید ۲۰۱۳: مصرف سوخت شهری/بزرگراه/ترکیبی مایل در هر گالن: ۴۵/۴۵/۴۵
تویوتا آوالون هیبرید ۲۰۱۳: مصرف سوخت شهری/بزرگراه/ترکیبی مایل در هر گالن: ۴۰/۳۹/۴۰
فولکس واگن جتا هیبرید ۲۰۱۳: مصرف سوخت شهری/بزرگراه/ترکیبی مایل در هر گالن: ۴۲/۴۸/۴۵
فورد سی-مکس انرژی ۲۰۱۳ (پلاگین هیبرید): ۲۱ مایل نخست با موتور الکتریکی: معادل ۱۰۰ مایل در هر گالن ترکیبی (شهری/بزرگراه)/ ۵۹۹ مایل بعدی: ۴۳ مایل در هر گالن ترکیبی
 

هوندا فیت EV 2013: میزان مصرف شهری/بزرگراه/ترکیبی معادل مایل در هر گالن: ۱۳۲/ ۱۰۵/۱۱۸/ دامنه حرکت: ۸۲ مایل

تویوتا پریوس ۲۰۱۳ (پلاگین هیبرید): ۱۱ مایل نخست با موتور الکتریکی: معادل ۹۵ مایل در هر گالن ترکیبی/ ۵۲۹ مایل بعدی: ۵۰ مایل در هر گالن ترکیبی
شورلت ولت هیبرید ۲۰۱۳: ۳۸ مایل نخست با موتور الکتریکی: معادل ۹۸ مایل در هر گالن ترکیبی/ ۳۴۴ مایل بعدی: ۳۷ مایل در هر گالن ترکیبی
فورد فوکس EV 2013: میزان مصرف شهری/بزرگراه/ترکیبی معادل مایل در هر گالن: ۱۱۰/۹۹/۱۰۵ /دامنه حرکت: ۷۶ مایل
تسلا مدل S EV 2013: میزان مصرف شهری/بزرگراه/ترکیبی معادل مایل در هر گالن: ۸۸/۹۰/۸۹ /دامنه حرکت: ۲۶۵ مایل
نیسان لیف EV 2013: میزان مصرف شهری/بزرگراه/ترکیبی معادل مایل در هر گالن: ۱۳۰/۱۰۲/۱۱۶ /دامنه حرکت: ۷۵ مایل