بوشکان نیوز: به گزارش عصر ایران رییس جمهور آمریکا روز گذشته در مراسمی در کاخ سفید به سلف خود به دلیل تلاش هایش در دوره ریاست جمهوری و پس از آن در طی دوره مدیریت خود بر بنیاد کلینتون مدال آزادی اعطا کرد.