بوشکان نیوز: به گزارش مهر، بر اساس اعلام گشت ساحلی ژاپن، این جزیره حدود ۲۰۰ متر وسعت دارد.

” هیروشی ایتو ” آتشفشان شناس گشت ساحلی این کشور می گوید : احتمال دارد این جزیره دچار فرسایش شود اما از سوی دیگر احتمال باقی ماندنش نیز وجود دارد.

” یوشی هیده سوگا ” سخنگوی دولت ژاپن می گوید : اگر این جزیره جدید به یک جزیره واقعی و کامل تبدیل شود، بر وسعت قلمرو ژاپن افزوده خواهد شد.

آخرین بار که آتشفشانهای این منطقه از ژاپن فوران کرده اند در اواسط دهه ۱۹۷۰ بوده است . بخش عمده فعالیت آتشفشانی در زیر دریا – هزاران متر زیر سطح دریا – و در طول گودال اوگاساوارا – ماریاناس روی می دهد.

در رویداد مشابهی، چند ماه پیش پس از وقوع یک زلزله مهیب در پاکستان، یک جزیره کوچک در آبهای جنوب این کشور متولد شد.