به گزارش بوشکان نیوز به نقل از مهر، نرگس عبیدی ظهر پنجشنبه در گفت‌وگو با فرماندار کنگان گفت: شرایط کنونی جامعه به گونه ای است که باید ضمن مراقب از خود و رعایت توصیه های بهداشتی به ویژه در این ماه مبارک نوعدوستی و توجه به نیازمندان مختلف جامعه از جمله بیمارانی که بر روی تخت بیمارستان هستند از اولویت‌های خود قرار داد و در حد توان در رفع نیاز این عزیزان چه با اهدای خون و یا اطلاع رسانی در این خصوص کوشا باشیم.

نرگس عبیدی با اشاره به توصیه های مقام معظم رهبری در خصوص ماه کرامت و رحمت افزود: پویش کمک‌های مومنانه که رهبری انقلاب به آن اشاره کرده است را می توان با اهدای خون با اطلاع رسانی در این خصوص به زیبایی ترسیم کرد و سلامتی را با نیازمندان آن تقسیم کرد.

فرماندار شهرستان کنگان گفت: زندگی همواره در جریان است و در هرشرایطی حتی مقابله با ویروس کرونا و محدودیت های فاصله گذاری اجتماعی عزیزانی هستند که نیازمند ایثار و به منحصه ظهور رساندن نوعی دوستی در جامعه هستند و این انتظار با اهدای خون تفسیر به نیکی می شود.

سیدعلی پاکنژاد گفت: انتقال خون حوزه خاصی از خط مقدم جبهه سلامت است که جانانه، جان بخشی به معنی واقعی را ترسیم‌می کند و نمی گذارد بیمار یا خانواده ای نیازمند این نعمت الهی بار و اندوهی مضاعف بر بیماری خود داشته باشد.

مدیر پایگاه انتقال خون کنگان گفت: نگاه ویژه فرمانداری کنگان به انتقال خون موجب انگیزه مصاعف همکاران دراین پایگاه مردمی است همراه تاثیر بسزایی در ارایٔه خدمات مناسب به مردم نوع دوست و نیازمندان خون داشته است.

سکینه کرمی افزود: قول مساعد فرماندار کنگان در بهسازی و کمک در تامین امکانات مورد نشان از جایگاه ویژه انتقال خون در نگاه مدیران و مردم شهرستان کنگان دارد.