بوشکان نیوز: تصاویری از ایجاد فضای سبز و کاشت چمن و گل های فصلی زیبا در کنار پمپ بنزین و روبروی شهرداری بوشکان را مشاهده می کنید: