بوشکان نیوز: پرنده تیهو که آتش در چند متری آشیانه و جوجه هایش هست حتی با نزدیک شدن شخص فیلمبردار هم حاضر به ترک آنها نیست. فیلم مربوط به آتش سوزی کوه سیاه بخش بوشکان شهرستان دشتستان می باشد.

منبع: دیامهر