بوشکان نیوز: نقشه استان فارس در حدود قرن ۳ هجری قمری توسط تاریخ نگار تازی بنام ابن حوقل در کتاب صوره الارض تهیه گردیده است. در این نقشه نام قدیم بوشکان در آن زمان، بوشکانات بوده است در زیر نقشه را می­بینید:

/کرامت جوکار