محمد باز یاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به‌منظور پیشگیری از شیوع ویروس کرونا، ارائه خدمات بهداشتی درمانی در مراکز خدمات جامع سلامت مال خلیفه‌ای و محمدصالحی شهرستان گناوه تا اطلاع ثانوی متوقف شد.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان گناوه افزود: با مثبت شدن آزمایش تعدادی از همکاران ما در مراکز خدمات جامع سلامت روستایی مال خلیفه‌ای و محمدصالحی و با توجه به اهمیت حفظ سلامت مراجعین تصمیم به توقف ارائه خدمات این دو مرکز گرفته شد.

وی بیان کرد: تعطیلی مراکز خدمات جامع سلامت روستاهای مال خلیفه‌ای و محمدصالحی این شهرستان برای اطمینان از سلامت سایر شاغلین در این مرکز صورت گرفته است.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان گناوه ادامه داد: با توجه به حجم بالای مراجعات مردم به این مراکز و اهمیت حفظ سلامت شاغلین و مراجعین، مراکز خدمات جامع سلامت مال خلیفه‌ای و محمد صالحی تا اطمینان از سلامت همه شاغلین آن تعطیل است.

باز یاری خاطرنشان کرد: عموم مراجعین به این دو مرکز می‌توانند برای دریافت خدمات به یکی از مراکز خدمات جامع سلامت سطح شهر گناوه مراجعه کنند.