گلزنان تیم محرم: یوسف هاشمپور(۳ گل) – روح الله صمیمی – محمود رضایی – مهدی فولادی

گلزنان تیم الغدیر: مجید فداکار(۳ گل) – محسن رحیمی – رضا فداکار

SAM_2469 SAM_2470 SAM_2475 SAM_2478 SAM_2480 SAM_2482 SAM_2487 SAM_2491 SAM_2493 SAM_2497 SAM_2504 SAM_2508 SAM_2516 SAM_2519 SAM_2522