جزییات حذف مالیات شرکت‌هایی که می‌خواهند بورسی شوند