رفع مشکل آب بوشهر نیازمند تکمیل آب شیرین‌کن ۳۵ هزار مترمکعبی است