به گزارش بوشکان نیوز به نقل از ایسنا، گیدو وستروله با بیان این که توافقنامه امضا شده در ژنو میان ایران و ۱+۵ “نقطه تحولی” به شمار می‌رود، گفت که کشورهای غربی به هدف‌شان که “جلوگیری از دستیابی ایران به تسلیحات هسته‌یی” بوده است، “بسیار نزدیک” شده‌اند.

بنا بر گزارش روزنامه‌ی الرای العام چاپ کویت، وی ابراز خرسندی کرد که “ما برای اولین بار در خصوص گام‌های اولیه اصلی به یک وحدت سیاسی رسیدیم” و باید از ماه‌های آینده برای “اعتمادسازی متقابل” استفاده کرد.

وستروله ابراز امیدواری کرد که برای رسیدن به یک توافق نهایی باید به پیگیری سریع مذاکرات پرداخت.

ادعای وزیر امور خارجه آلمان مبنی بر “دستیابی غرب به هدف جلوگیری از دستیابی ایران به تسلیحات هسته‌یی” در حالی است که ایران بارها بر صلح آمیز بودن برنامه‌ی هسته‌یی‌اش تاکید کرده است.