به گزارش بوشکان نیوز به نقل از مهر، مریم قربانی صبح چهارشنبه در اولین کارگروه مدیریت پسماند شهرستان بوشهر اظهار داشت: مدیریت صحیح پسماند نقش بسیار مهمی را در بهبود بهداشت و سلامت در سطح جامعه دارد.

وی خاطرنشان کرد: مسائل مدیریت پسماند به دلیل گره خوردن با مسائل بهداشت عمومی می‌بایست با حساسیت ویژه توسط متولیان امر دنبال شود و قصور در این خصوص تبعاتی بسیار خطرناک خواهد داشت.

معاون هماهنگی امور عمرانی فرماندار بوشهر ضمن اشاره به قانون مدیریت پسماند گفت: ضروری است شهرداران شهرستان اقدام فوری به منظور ساماندهی سایت‌های دفن پسماند خود را آغاز و با توجه به اهمیت موضوع به کارگروه گزارش دهند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بوشهر نیز گفت: سایت‌های دفن پسماند شهرستان نیاز به ساماندهی فوری و بعضاً جابجایی دارند که امیدواریم با جانمایی صحیح و انجام دقیق شیوه نامه اجرای سایت‌های دفن پسماند شاهد کم شدن آلایندگی زیست محیطی در خصوص مدیریت پسماندها باشیم و محل‌های سنتی و غیر استاندارد دفن پسماندها برچیده شوند.

صادق پور سالم با تاکید بر اهمیت مقوله فرهنگ سازی در مدیریت پسماند ادامه داد: نیاز است در حوزه مدیریت پسماند عزم عمومی جهت مصرف صحیح و کاهش تولید پسماند و تفکیک از مبدا صورت پذیرد.

در این جلسه شهرداران چغادک و عالی‌شهر و مدیر پسماند شهرداری بوشهر گزارشی از مدیریت پسماند حوزه خود ارائه دادند و در پایان تصمیماتی در خصوص مدیریت سایت‌های دفن پسماند، مدیریت پسماندهای عفونی و جابجایی محل دفن پسماند روستای شیف، اتخاذ شد.