ناصر ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: جزیره خارگ به دلیل شرایط منطقه‌ای به عنوان مرکز ثقل انرژی ایران اسلامی بشمار می‌رود و این نوع قرار گیری باعث جذابیت در حوزه خبر و خبرنگاری شده است.

وی افزود: خبرنگاران این جزیره با شرایط خاص آب و هوایی، شرجی و گرما مواجه هستند، کار در این شرایط بسیار سخت بوده که خوشبختانه این رسالت توسط جهادگران عرصه قلم بخوبی انجام گرفته است.

بخشدار ویژه خارگ تصریح کرد: رسانه‌ها و به‌ویژه خبرگزاری مهر انعکاس بسیار خوبی از مسائل و مشکلات جزیره در عرصه خبر در سطح کشور به نمایش گذاشته و همین موضوع پایه گذار حل برخی از مشکلات در سطح جزیره شده است.

ابراهیمی گفت: خواست ما از تمامی دستگاه‌های اجرایی جزیره، همراهی، همکاری با خبرنگاران بوده و دولتمردان در خارگ باید از بستر مناسب خبرنگاران برای انعکاس عملکرد دستگاه خود استفاده کنند.

بخشدار ویژه خارگ گفت: دستگاه‌های اجرایی خارگ از بستر مناسب خبرنگاران و خبرگزاری‌ها برای انعکاس عملکرد دستگاه خود استفاده کنند.