بوشکان نیوز: مجله مهر نوشت: یکی از مخاطبان مجله مهر، عکس هایی از هیئت  عزاداری شان در دهه اول محرم در اختیار ما گذاشته است. وحید امینی در کنار دیگر اعضای هیئت  عزاداری مسجد جامع صاحب الزمان، در شهرستان قدس استان تهران، تلاش کردند با جمع آوری زباله های هیئت شان، توجه به پاکیزگی شهر را به مردم یادآوری کنند.

آنها تمام زباله هایی را که هنگام حرکت دسته های عزاداری در خیابان ریخته می شد، جمع کردند تا باری از دوش رفتگران شهرداری برداشته شود. به گفته امینی هدف آنها از انجام این کار، فرهنگ سازی در این زمینه و تشویق مردم به جمع کردن زباله ها و حفظ نظافت شهر، بوده است.