به گزارش بوشکان نیوز به نقل از مهر، حسن ابراهیمی عصر دوشنبه در مراسم نمادین آغاز سال تحصیلی دانشگاه فنی و حرفه‌ای استان بوشهر اظهار داشت: توسعه اشتغال یکی از اهداف مهم است که در دانشگاه فنی و حرفه‌ای مسیر آن مهیا می‌شود.

وی افزود: دانشگاه فنی و حرفه‌ای با دانش آموختگان خود، زمینه‌های اشتغال و ایجاد کسب و کار را در کشور استحکام داده و نقش بسزایی در اشتغال و ایجاد کسب و کار ایفا می‌کند.

معاون استاندار بوشهر ضمن تشکر از ریاست و مجموعه دانشگاه فنی و حرفه‌ای در راستای کسب دستاوردهای کمی و کیفی اضافه کرد: محور اصلی فعالیت دانشگاه فنی و حرفه‌ای کمک به ایجاد اشتغال و کسب و کار برای ورود به بازار کار است.

ارائه آموزش‌های الکترونیک

رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای استان بوشهر نیز گفت: آموزش در نیم‌سال جدید در دانشگاه فنی حرفه‌ای از طریق بستر آموزش الکترونیکی خواهد بود.

اکبر منصوری‌نسب اضافه کرد: امیدواریم در نیم‌سال تحصیلی جدید با همکاری همکاران حوزه آموزش، آموزشگران و همچنین استقبال دانشجویان بتوانیم از فضای فوق آموزشی برای آموزش با توجه به شرایط اضطراری امروزی از بستر مجازی به عنوان فرصت برای آموزش با توجه به سابقه درخشان استان در نیم‌سال قبل در راستای مأموریت دانشگاه عملکرد خوبی به عرصه ظهور برسانیم.

وی افزود: دانشگاه‌ها در دولت تدبیر و امید نسبت به قبل در همه جهات رشد خوبی داشته اند. دولت به دانشگاه فنی حرفه‌ای نگاه کارآفرینی و مهارت آموزی دارد.

رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای استان بوشهر با اشاره به کمک به صنعت اضافه کرد: تعامل، همفکری و هم افزایی دستگاه‌های اجرایی با مراکز آموزش عالی حلال مشکلات خواهد بود.

در سال تحصیلی ۴۰۰-۱۳۹۹ بیش از دو هزار و ۵۰۰ دانشجو در سه دانشکده فنی و حرفه‌ای پسران بوشهر، دانشکده فنی و حرفه‌ای دختران بوشهر و دانشکده فنی و حرفه‌ای کنگان به تحصیل در دو مقطع کاردانی و کارشناسی می‌پردازند.