به گزارش “بوشکان نیوز” دشتستان اسپورت نوشت: فردی به نام (محمود.ج) که گفته می شود مبلغ ۸ میلیون از اداره ورزش طلب دارد و اداره بدهی ایشان را پرداخت نکرده، با دستور مقام قضایی اقدام به توقیف یکدستگاه سمند اداره ورزش نموده است.

گفته می شود این اقدام در حالی رخ داده است که علی حاجیانی صبح امروز با خودرو در حال خروج از اداره بوده که ماموران با توقیف خوردو آنرا به پارکینگ منتقل کرده اند.