به گزارش بوشکان نیوز؛ علیرضا رئیسی در گفت‌و گو با فارس با بیان اینکه از این تعداد مجروح ۶۶ نفر تاکنون در‌ بیمارستان‌های بوشهر، دشتستان و … بستری شده‌اند، افزود: ۱۴۴ مجروح نیز به صورت سرپایی درمان شده‌اند.
 
‌وی با بیان اینکه با حضور به موقع اورژانس تمام مجروحان به موقع به مراکز درمانی منتقل شدند،‌ اظهار داشت: در حال تمام بیمارستان های سطح استان در آماده‌باش کامل هستند و تمام او‌رژانس‌های سطح استان به منطقه جهت ا‌نتقال مجروحان اعزام‌ شده‌اند.