محرم و صفر امسال صحنه زیبای کمک‌های مومنانه در گناوه بود