گوجه فرنگی در قطب تولید کم‌یاب شد/ قیمت به‌زودی کاهش می‌یابد