بوشکان نیوز: به گزارش «خلیج فارس»؛ این در حالی است که بیمارستانها و مراکز درمانی باید از بیشترین استاندارد و ایمنی برخوردار بوده تا در مواقع بحرانی مشکل ساز نشوند.

بیمارستان شهید گنجی پس از تاخیرهای متعدد، ۷ خردادماه ۹۲ و در سفر رحیمی معاون اول رییس جمهور سابق افتتاح شد، اما نظیر برخی پروژه های درمانی استان، برای مدتی وارد فاز بهره برداری نشد تا اینکه پس از انتقادات افکار عمومی، فعالیت خود را از سر گرفت.

در همین حال، مدیرکل راه و شهرسازی استان گفت:به زودی گروه هایی از کارشناسان برای بررسی وضعیت واقدامات درجهت رفع خرابی های این بیمارستان اعزام خواهندشد.

به نوشته سایت نماینده دشتستان که گزارشی از بازدید موسوی نژاد از این محل منتشر کرده، صفایی مدیرکل راه و شهرسازی و مجری احداث ساختمان بیمارستان شهید گنجی ادامه داد: گروهی ازکارشناسان با امکانات لازم به بیمارستان شهیدگنجی خواهندآمد و درخصوص قابل استفاده بودن یا نبودن این مرکزدرمانی تصمیم خواهندگرفت.

این مسئول اظهارداشت: پس از بررسی های کارشناسی، برای وضعیت فعلی بیمارستان شهیدگنجی دوره تضمین درنظر خواهیم گرفت.
براین اساس از شب گذشته مجروحان زلزله به بیمارستان های شهدای خلیج فارس و سلمان فارسی بوشهر منتقل شدند.

با این حال از تلاش رسانه ها برای تهیه تصویر از این بخش های تخریب شده بیمارستان جلوگیری می شود.