بوشکان نیوز – ایوب نیکنام: یک کشاورز برای تولید یک محصول سختی های زیادی را متحمل میشود و با موانع زیادی دست و پنجه نرم میکند که این موانع بعضا باعث کاهش رونق کشاورزی می شوند و این در حالی است که دولت شعار رونق کشاورزی را سر میدهد. در اینجا به چند مورد اشاره میکنیم:

 

همه ما میدانیم که با بحران آب روبرو هستیم. بحران آب برای کشاورزان بوشکان بیش از پیش ملموس تر است. چرا که دشت بوشکان از جمله دشت هایی است که با ممنوعیت برداشت آب مواجه است. حال که تا چه اندازه این ممنوعیت رعایت می شود را باید از کشاورزان و مسئولین پرسید!

 SAM_2914

اگر قبلا در بوشکان از یک چاه با عمق کم میشد که آب برداشت نمود امروزه با یک چاه عمیق نیز به سختی آب برداشت می شود. هزینه های برداشت آب هم که سرسام آور است برای حفر یک چاه چنان هزینه هایی را مطالبه می نمایند که یا کشاورز از عهده آن برنمی آید و یا به سختی آنرا تامین میکند.

 

جلوگیری از حفر چاه های غیر مجاز، افزایش گشت و بازرسی، نصب کنتور بر چاه های کشاورزی و کنترل برداشت آب و… از جمله برنامه های مدیریت آب دشت بوشکان می باشد اینها در نگاه اول همگی درست بنظر میرسند ولی با این همه موانع تراشی مدیریت آب، کشاورز چگونه می تواند آب مورد نیاز برای کاشت محصول خود را تامین نماید؟

یک پاسخ برای این سئوال، ارتقای آبیاری کشاورزی از روش های سنتی به روش های نوین مانند آبیاری بارانی و قطره ای است. گفتن اینچنین پاسخی برای یک مسئول راحت است ولی وقتی یک کشاورز معمولی به بازار خرید متعلقات مربوط به آبیاری بارانی و قطره ای رجوع می کند با قیمت های هنگفتی مواجه میشود که از عهده خرید این وسایل برنمی آید. به ناچار کشاورز دوباره به همان روش سنتی آبیاری برمی گردد و با وجود موانع مدیریت آب، کشاورز مجبور به کشت کمتر میشود و این یکی از عوامل کاهش رونق کشاورزی است.

 

از اینها که بگذریم برای کشت محصول نیاز به بذر و کود است. بذرهایی که قیمت بالایی دارند ولی کشاورزان این را پذیرفته اند و به هرطریق بذر خود را تامین می کنند. کود های شیمیایی نیز بعلت قیمت های بالا، اغلب کشاورزان کمتر از آن استفاده می کنند مگر اینکه مجبور باشند و  این صرفه جویی و قناعت بیش از حد، اغلب به ضرر آنها تمام میشود چرا که محصول آنها در برابر بیماری مقاوم نمی شود و به اندازه کافی هم رشد پیدا نمیکند.

 

لوله و متعلقات نیز که جای خود را دارد و کشاورز باید شانس بیاورد که خراب نشود وگرنه تهیه این وسایل برای کشاورز بسیار گران تمام میشود.

 

از همه اینها که بگذریم تازه به مسئله فروش محصول می رسیم. درحال حاضر بجز گندم محصولات دیگر ضمانتی برای خرید ندارند یعنی یک کشاورز با پشت سر گذاشتن انواع موانع و مشکلات هنوز معلوم نیست که آیا این محصولی که با زحمت فراوان بدست آمده، به قیمت مناسبی بفروش میرسد یا خیر؟

 SAM_2919

با تمام این موانع و مشکلات موجود، شغل اکثر همشهریان بوشکانی از دیرباز تاکنون کشاورزی بوده است و یکی از قطب های مهم کشاورزی استان بشمار میرود. آنها همواره در تلاش برای کسب روزی حلال و برطرف نمودن یکی از نیازهای ضروری جامعه هستند. کشاورزانی که به کمترین قانع بوده اند و با وجود بی مهری ها، صدای اعتراضی از آنها برنخواسته است. آیا شایسته نیست که مسئولین، توجه بیشتری به این کشاورزان بکنند و سعی در برطرف نمودن مشکلات و موانع روبروی آنها بنمایند؟ راه حل های فراوانی برای کمتر نمودن مشکلات کشاورزان و بهره وری بیشتر وجود دارد مانند اعطای وسایل کشاورزی نوین با قیمت ارزانتر و یا اعطای وام های کم بهره بلند مدت به این کشاورزان و…

باید بدانیم که وقتی که شعار رونق اقتصادی و کشاورزی سر میدهیم باید زمینه را هم برای تحقق این شعار، فراهم بکنیم.