بوشکان نیوز: اما مسؤولان دفتر رئیس جمهور با این پیشنهاد مخالفت کرده و گفته اند که نباید این مصاحبه چالشی باشد. پس از آن دفتر ریاست جمهوری رأساً با چند نفر از مجریان سیما تماس گرفت و آنان را برای اجرای برنامه دعوت کرد. این مجریان از ظهر در قرنطینه بوده و هیچ ارتباطی با خارج از محل استقرار خود نداشتند.

از سوی دیگر گفته می شود صدا و سیما طبق معمول این گونه برنامه ها، ۳ دوربین فیلمبرداری برای این کار در نظر گرفته بود. دفتر ریاست جمهوری اما خواهان بهره گیری از ۹ دوربین شده است که در مراسم با وسعت و جمعیت زیاد نظیر استادیوم های ورزشی استفاده می شود. پس از آن با حضور تیم فیلمبرداری سازمان صدا و سیما هم مخالفت می شود و دفتر ریاست جمهوری رأساً از تیم فیلمبرداری دیگری خارج از صدا و سیما دعوت به عمل می آورد که این اقدام منجر به ناراحتی و دلگیری تیم فنی صدا و سیما نیز شده است.

به گزارش جهان، روایت دیگری نیز از پشت صحنه این برنامه شنیده شده است. گویا محمد نهاوندیان، رئیس دفتر رئیس جمهور، نکاتی را بر روی مقوا نوشته و به هنگام پخش برنامه به رئیس جمهور متذکر می شده است. از سوی دیگر حسام الدین آشنا، مشاور رئیس جمهور نیز همین کار را برای مجریان برنامه انجام داده و سوالاتی که مجریان می پرسیدند با هماهنگی وی بوده است.