مخالفت دولت با مصوبه مجلس در رابطه با تحریم ها/ تاکید مجلس بر رعایت عدالت در افزایش حقوق و مزایای کارکنان دولت/ پیگیری بسته حمایت معیشتی را در بودجه ۱۴۰۰ و…در صدر اخبار مورد توجه و پربازدید امروز مخاطبان سرویس سیاسی ایسنا بود که می‌توانید آنها را در این گزارش مرور کنید.