بوشکان نیوز: هیات انگلیسی در این سفر ابتدا از سفارت و اقامتگاه سفیر این کشور در تهران بازدید و در ادامه با محمد حسن حبیب‌الله‌زاده، کاردار ترددی جمهوری اسلامی ایران در انگلستان و هم‌چنین معاون مدیرکل تشریفات وزارت امور خارجه کشورمان دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدارها ابعاد مختلف روابط دوجانبه مورد بررسی قرار گرفت و طرفی تفاهم کردند تا به صورت گام به گام و پس از حل و فصل پاره‌ای از مسائل فیمابین، نسبت به بهبود مناسبات مبادرت ورزند.
برهمین اساس مقرر شد تا موضوعات مطرح شده از سوی دو طرف مورد بررسی بیش‌تر قرار گرفته و این گفت‌وگوها در لندن ادامه یابد.
طرف انگلیسی از تمهیدات به عمل آمده برای انجام سفر هیات این کشور به جمهوری اسلامی ایران تشکر و قدردانی کرد.
به گزارش ایسنا، محمدحسن حبیب‌الله‌زاده، کاردار جمهوری اسلامی ایران به همراه هیاتی در آینده نزدیک جهت ادامه مذاکرات به لندن سفر خواهد کرد.