بوشکان نیوز: معاون پژوهشی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی ایران در بازدید از منطقه دالکی گفت: براثر زلزله ۵ و هفت دهم ریشتری هفتم آذر برازجان ، سه چشمه آب گوگردی در یک کیلومتری دالکی خشک شد.
آقای دکترحق شناس با اشاره به این که این منطقه روی گسل قرار دارد و مرکز زلزله بود ، افزود: این امر طبیعی است که بر اثر زلزله چشمه هایی که در منطقه گسل قرار دارند خشک شوند یا فوران پیدا کنند.
وی گفت: تغییرات گسلی در این منطقه باعث تغییر در مسیر آب های زیرزمینی و باز و بسته شدن برخی از شکاف ها می شود.
این چشمه ها ۱۸ هزار اصله نخل را آبیاری می کردند و حالا با خشک شدن آن ها ، زندگی ۱۰۰ نفر دچار مشکل می شود.
اما با بسته شدن مسیر چشمه های دالکی این چشمه ها در حوالی روستای راهدار که پیش از این چشمه ای وجود نداشت با سرعتی زیاد از درون زمین در حال فوران است و باعث تعجب اهالی منطقه شده است.
چشمه های آب گرم و گوگردی دالکی علاوه بر آبیاری نخیلات برای درمان بیماری های پوستی نیز استفاده می شد.
منبع: واحد مرکزی خبر