به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، رسانه‌های کره جنوبی اعلام کردند، تلویزیون کره شمالی، تمام تصاویر جانگ سونگ تائک و همسرش را از مجموعه فیلم ها و گزارش های مربوط به حکومت این کشور حذف کردند.

دولت کره شمالی دوشنبه قبل به طور رسمی برکناری جانگ را تایید و اعلام کرد او با فساد، عیاشی و خوشگذرانی، به اهداف حزب لطمه زده است.
جانگ یکی از بلندپایه ترین مقامات کره شمالی و معاون کمیته دفاع ملی این کشور بود.

او با ازدواج با دختر بنیانگذار کره شمالی، مراحل ترقی را طی کرد و قدرت بسیاری به دست آورد.

پس از آنکه تحمل حزب کارگران به پایان رسید، چانگ از همه مقام های خود خلع شد، اما زندانی نشده است.

با این وجود، رسانه های کره جنوبی اعلام کردند که دو تن از دستیاران وی به اتهام فساد، قمار و سوءاستفاده از زنان اعدام شده‌اند.
تصاویر سانسورشده عمه و شوهرعمه خبرساز

تصاویر سانسورشده عمه و شوهرعمه خبرساز

تصاویر سانسورشده عمه و شوهرعمه خبرساز

تصاویر سانسورشده عمه و شوهرعمه خبرساز

تصاویر سانسورشده عمه و شوهرعمه خبرساز

تصاویر سانسورشده عمه و شوهرعمه خبرساز

تصاویر سانسورشده عمه و شوهرعمه خبرساز

تصاویر سانسورشده عمه و شوهرعمه خبرساز

تصاویر سانسورشده عمه و شوهرعمه خبرساز

تصاویر سانسورشده عمه و شوهرعمه خبرساز