به گزارش بوشکان نیوز به نقل از مهر، عبدالکریم گراوند یکشنبه‌شب در نشست ستاد تنظیم بازار استان بوشهر اظهار داشت: به منظور تأمین سیمان مورد نیاز استان بوشهر همراهی و هماهنگی لازم توسط کارخانه‌های سیمان استان انجام شود.

وی با تاکید بر اینکه تأمین سیمان مورد نیاز استان بوشهر باید در اولویت کارخانه‌های سیمان استان باشد اضافه کرد: این کارخانه‌ها در صورتی مجاز به صادرات هستند که نیاز شش هزار و ۶۰۰ تنی استان را تأمین کنند.

استاندار بوشهر خواستار نظارت و بازرسی ویژه بر عملکرد کارخانه‌های سیمان استان شد و بیان کرد: در صورتی که عرضه سیمان خارج از شبکه توزیع باشد، باید برخورد جدی با تخلفات صورت گیرد.

وی تأمین پروژه‌های مهم استان بوشهر از جمله پروژه راه آهن، ساخت سد، آب‌شیرین‌کن‌ها و دیگر طرح‌ها را ضروری دانست و افزود: سه کارخانه سیمان استان بوشهر موظف به تأمین روزانه شش هزار و ۶۰۰ تن سیمان مورد نیاز استان هستند.

گراوند با بیان اینکه کارخانه‌های سیمان استان بوشهر پس از تأمین سیمان مورد نیاز استان مجاز به صادرات هستند، خاطرنشان کرد: به‌زودی وضعیت توزیع سیمان در استان به روال عادی برمی‌گردد.

وی با بیان اینکه سازمان صمت بوشهر باید برای بازرسی و نظارت از دیگر دستگاه‌ها کمک بگیرد تا نگرانی کمبود سیمان در استان برطرف شود گفت: با تعامل و همکاری و تحقق تعهدات کارخانه‌های سیمان استان بوشهر عطش بازار سیمان در حوزه مصرف کاهش می‌یابد.