محمدتقی منوچهری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: چالش‌های زیادی در حوزه کشاورزی استان بوشهر داریم که بحث آب مهمترین چالش ما است.

وی با اشاره به اینکه آب کشاورزی استان بوشهر هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی با افت روبرو شده است خاطرنشان کرد: منابع آب سطحی در استان بوشهر با کمبود جدی مواجه است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر افزود: همه تلاش ما این است که بتوانیم روش‌هایی را به کار بگیریم که به افزایش راندمان آبیاری و کاهش مصرف آب حرکت کنیم و به سمت کشاورزی پایدار برویم.

وی بیان کرد: طرح نخلستان در شهرستان دشتستان در ۳۴ هزار هکتار از این شهرستان مطالعه شده بود که دو هزار و ۴۰۰ هکتار در سعدآباد وارد مدار شده و شبکه‌های ۳ و ۴ شروع به کار کرده است.

منوچهری اضافه کرد: اجرای سیستم آبیاری نوین در داخل باغ‌ها شروع شده و ۲۵۰ هکتار افتتاح شده است و تلاش می‌شود این سطح به صورت کامل در سریع‌ترین زمان اجرا شود.