به گزارش بوشکان نیوز به نقل از تنگستان نما؛ یکی از رانندگان خودروی گاز سوز شهرستان تنگستان به خبرنگار تنگستان نما گفت: تنها جایگاه CNG این شهرستان به طور مرتب خراب است که این امر موجب شده ما رانندگان ساعت ها در صف طولانی وقت خود را سپری و در نهایت مسئولان جایگاه اعلام می کنند که پمپ ها دچار نقص فنی است. 

وی افزود: تعمیر کار دراین جایگاه وجود ندارد که خرابی پمپ های جایگاه را حل کند که متاسفانه نبود جایگاه دوم و خرابی همیشگی این جایگاه مشکلات فراوانی در گرمای طاقت فرسای تابستان و سرمای زمستان برای رانندگان ایجاد کرده است.

وی گفت: تنها جایگاه سوخت CNG در شهر اهرم پاسخگوی حتی خودروهای گاز سوز این شهرستان نیست چه برسد به خودرو های عبوری که شبانه روز از این شهر عبور می کنند.

این راننده ادامه داد: سریال تکراری خرابی جایگاه سوخت گاز شهر اهرم فریاد رانندگان را به آسمان بلند کرده و از این وضعیت نمی دانیم به کجا پناه ببریم.

خبرنگار تنگستان نما که صحبت آنها را شنید به این جایگاه مراجعه کرد تا موضوع را پیگیری کند.

وی با مراجعه به این جایگاه با مسئول مربوطه صحبت کرد که وی گفت:به دلیل نقص فنی, دستگاه از کار افتاده است و منتظر هستیم تعمیرکار برای تعمیر از تهران به شهر اهرم بیاید و انشاالله در روزهای نزدیک مشکل رفع خواهد شد.