بوشکان نیوز: علیرضا زاکانی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی دوشنبه شب در جمع دانشجویان دانشگاه پیام نور تبریز، اضافه کرد: البته موسوی و کروبی نیز باید محاکمه شوند.

وی گفت: درباره این دو نفر نمی توان حکمی داد، اما به دلیل سنگین بودن جرمشان ضروری است در دادگاه محاکمه شوند.

زاکانی درباره شعار مرگ بر آمریکا، اظهارکرد: این شعار به معنی مرگ بر سیاست های ظالمانه آمریکاست و مخاطب ایران ملت آمریکا نیست و زمانی که می گوییم مرگ بر آمریکا یعنی مرگ بر سیاست های ظالمانه آمریکا و این شعار یکی از شعارهای ضروری و پایه ای ملت ایران است.

وی اضافه کرد: زمانی که خاتمی رییس جمهوری سابق ایران مردم آمریکا را شریف برشمرد، جورج بوش ایران را محور شرارت نامید و اکنون نیز اوباما ملت ایران را تهدید به بمب اتمی می کند.

به گزارش ایرنا، زاکانی بیانیه اخیر ژنو را حاوی فرصت ها و تهدیداتی دانست و گفت: این بیانیه نه آن قدر شیرین است و نه آن قدر تلخ که بگوییم جام زهر است.