یک عضو کمیته تحقیق و تفحص: دفتردار یکی از مدیران سازمان تامین اجتماعی ماهیانه بیش از 10 میلیون حقوق دریافت می کرده است!/ کارتون: مازیار بیژنی
کارتون: مازیار بیژنی – فارس