به گزارش بوشکان نیوز، شبکه لرزه نگاری شیراز وابسته به مرکز لرزه نگاری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران اعلام کرد این زمین لرزه ، ساعت ۱۹ و ۴۲دقیقه و ۷ ثانیه کنار تخته فارس را لرزاند.
کانون این زمین لرزه در ۱۵ کیلومتری کنار تخته بود.
عمق این زمین لرزه ۸ کیلومتر گزارش شده است.