به گزارش بوشکان نیوز امروز صبح یک پژو ۴۰۵ که به قصد زیارت به امامزاده شاه پسرمرد واقع در بخش بوشکان رفته بود، در مسیر بازگشت به سمت طلحه بعلت سرعت زیاد از جاده منحرف می شود و این سانحه رانندگی، منجر به کشته شدن راننده و شکستن پای یکی از سرنشینان این خودرو می شود.