May 30,2020 | ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

Bushkannews

نشست مسئولین با دامداران شهر بوشکان جهت انتقال و استقرار دام ها در خارج از محدوده شهر

بوشکان نیوز: نشست صمیمی با دامدران شهر بوشکان با حضور اعضای شورای اسلامی شهر، مسئول دامپزشکی شهر، سرپرست مرکز جامع سلامت شهر و همچنین رییس منابع طبیعی بخش بوشکان برگزار شد.

در این جلسه، حاضرین به بحث و تبادل نظر درخصوص انتقال دام به خارج از محدوده شهر بوشکان پرداختند که در پایان این جلسه مصوب گردید که شورای اسلامی شهر بوشکان با هماهنگی منابع طبیعی بخش بوشکان مکانی را در خارج از محدوده شهر مشخص نمایند تا با همکاری دامداران، دام های موجود در حاشیه شهر، جهت استقرار به آن مکان مشخص شده انتقال یابند.

این تصمیم در نهایت با موافقت همه مسئولین و دامداران مواجه گردید و همگی قول مساعد دادند که همکاری های لازم را جهت انتقال و استقرار دام ها به خارج از محدوده شهر انجام نمایند.