آیین قبله دعا (گلی گلینا) یا هوی گلی در بخش بوشکان | بـوشــکان نیـوز
دوشنبه, ۲۷ اسفند , ۱۳۹۷ Monday, 18 March , 2019
آیین قبله دعا (گلی گلینا) یا هوی گلی در بخش بوشکان

کلیپ آیین قبله دعا (گلی گلینا) یا هوی گلی توسط چند نفر از بومی های روستای خون بخش بوشکان را مشاهده می کنید