شنبه, ۳ فروردین , ۱۳۹۸ Saturday, 23 March , 2019
شرارت
عامل شرارت و ناامنی در بخش بوشکان دستگیر شد ۱۳ تیر ۱۳۹۷

عامل شرارت و ناامنی در بخش بوشکان دستگیر شد

با توجه به وقوع چندین فقره سرقت مسلحانه، تخریب اموال عمومی و ایجاد مزاحمت برای نوامیس توسط فردی به نام «ن-ج» پس از هماهنگی بعمل آمده با مقام قضایی دستگیری نامبرده در دستور کار پلیس دشتستان قرار گرفت.