به گزارش بوشکان نیوز ، مدیریت مطالعات شرکت آب منطقه ای بوشهر میزان بارندگی در ۲۴ ساعته در نقاط مختلف استان را به شرح ذیل اعلام کرد:

بوشهر            ۲۷٫۵

سعدآباد            ۲۰

برازجان           ۲۲٫۶

دیر                   ۱۲

جره بالا             ۱۶

سرقنات            ۴٫۵

خورموج              ۱۴

جم                   ۱۸

اهرم                  ۲۷

عباسی(گناوه)     ۲۵

بنه خاطر دیلم     ۲۰

رودفاریاب         ۲۱٫۵

کلل                   ۲۴

باغان                  ۶

کنگان               ۱۲

دهرود              ۲۳

بزپر                 ۲۱

شنبه               ۷٫۵

بوشکان             ۱۳

سمل                ۲۱

فاریاب              ۲۰

ریز                   ۱۷

کناربندک           ۳٫۵

عامری                ۸

کناری                ۹

آبدان                  ۱۱

چاه بردی            ۲۴

چهارروستایی         ۱۲

کلر                     ۱۸

لنگک خورموج        ۱۴

سد تنگ ارم        ۱۶

عسلویه              ۱۶