بوشکان نیوز: مدیرعامل کارخانه ریسندگی و بافنگی اعتمادیه بوشهر گفت: حدود چهار سال است که این کارخانه ۷۶ ساله به دلیل مشکلات زیرساختی از جمله برق، بدهی های بالا و نداشتن سرمایه در گردش تعطیل شده و تلاش های ما برای راه اندازی دوباره آن به نتیجه نرسیده است.

مرتضی کاظمی روز چهارشنبه درگفت وگو با ایرنا افزود: بی برقی در محل قدیم کارخانه لطمه های زیادی به خط تولید آن وارد کرد و یکی از عوامل اصلی تعطیلی این کارخانه بود.

وی اضافه کرد: برای حل مشکل برق با پیگیری مسوولان در سال ۸۸ مصوب شد این کارخانه به شهرک صنعتی بوشهر۲ منتقل شود.

کاظمی افزود: شهرک صنعتی بوشهر ۲ اعلام کرده نمی تواند برق مورد نیاز کارخانه اعتمادیه را تامین کند.

مدیرعامل کارخانه ریسندگی و بافندگی اعتمادیه بوشهر گفت:دربلاتکلیفی عجیبی بسر می بریم، نه تکلیف کارخانه مشخص است و نه می توانیم برای جذب سرمایه گذار برای فعالیت مجدد آن اقدام کنیم.

وی اضافه کرد: شهرک صنعتی تکلیف ما را مشخص کند تا ما نیز در کنار راه اندازی کارخانه برای پرداخت مابقی بدهی ها تلاش کنیم.

کاظمی ادامه داد: کارخانه اعتمادیه هنوز بیش از ۴۰ میلیارد ریال بدهی دارد.

وی گفت: با فروش زمین های محل سابق استقرار این کارخانه بخش زیادی از بدهی ها پرداخت شد اما این شرکت همچنان بدهکار است و مشکلات آن به طور کامل برطرف نشده است.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان بوشهر گفت: مشکل تامین برق شرکت اعتمادیه به طور مستقیم به ما مربوط نمی شود.

مهدی صفوی افزود: در شرکت شهرک های صنعتی به هر سرمایه گذار براساس مساحت زمینی که می گیرد، ظرفیت برق نیز اعطا می شود.

وی اضافه کرد: شرکت اعتمادیه سال ها بیرون از شهرک صنعتی و در کوی دواس مشغول به فعالیت بوده است و پس از مشکلاتی که برای ادامه فعالیت پیدا کرد، قرار شد برای فعالیت مجدد شرکت و حل مشکلات آن، به شهرک صنعتی ۲ بوشهر منتقل شود.

صفوی ادامه داد: براساس دستورالعمل موجود مشوق هایی برای انتقال و استقرار واحدهای نساجی به شهرک های صنعتی در نظر گرفته شده و در بسیاری از استان ها این اتفاق افتاده است.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان بوشهر گفت: برهمین اساس و طبق قراردادی که با شرکت اعتمادیه منعقد شد، مقرر شد با انتقال شرکت به شهرک صنعتی ۲ امتیازاتی از جمله زمین و میزان برق مشخصی در اختیار این شرکت قرار گیرد.

وی بیان کرد: میزان برقی که شهرک در اختیار شرکت قرار می دهد ۲۵۰ کیلووات است اما برق مورد نیاز اعتمادیه، سه مگاوات است که امکان واگذاری آن توسط شهرک صنعتی وجود ندارد.

صفوی بیان کرد: همچنین براساس قراداد منعقد شده شرکت اعتمادیه باید با فروش زمین محل سابق کارخانه سه مگاوات برق کارخانه را به شرکت توزیع نیروی برق برگرداند و شرکت برق متعهد شد با انتقال کارخانه به شهرک صنعتی این میزان برق را دوباره در اختیار اعتمادیه قرار دهد که هم اکنون با مشکلاتی برای تامین این سه مگاوات رو به رو شده است.

وی با بیان این که شرکت برق باید به تعهد خود عمل کند گفت: براساس قانون شهرک صنعتی می تواند برق مورد نیاز اعتمادیه را به وی بدهد اما اعتمادیه باید در این زمینه سرمایه گذاری کند.

صفوی افزود: هم اکنون شهرک صنعتی ۲ ظرفیت حدودسه مگاوات برق را در اختیار دارد که طبق قانون در صورت سرمایه گذاری اعتمادیه می تواند این میزان را به این شرکت واگذار کند.

کارخانه ریسندگی و بافندگی اعتمادیه بوشهر در سال ۱۳۱۶ در محله دواس شهر بوشهر راه اندازی شد محصولات اصلی این کارخانه نخ و پارچه متقال بود.

این کارخانه در زمان اوج فعایلت در دهه های ۵۰، ۶۰ برای صدها نفر از بومیان استان بوشهر شغل ایجاد کرده بود.