بوشکان نیوز: به گزارش آوای پارسیان در دبیرستان دخترانه بشارت و رفعت کلمه جشنواره غذا به مناسبت پیروزی انقلاب برگزار گردید .این جشنواره با دستان زینعلی زاده امام جماعت شهر کلمه ودر حضور بخشدار و شهردار کلمه و سایر مسئولین  افتتاح گردید . این جشنواره غذا توسط دانش آموزان دختر و با همکاری اولیاء مدرسه برگزار گردیده بود. که جا  دارد از زحمات خانم ها حبیبی و زارعی مدیران دبیرستانهایی کلمه و همچنین خانم عمرانی مربی پرورشی آموزشگاه نیز تقدیر و تشکر گردد..قاب دوربین خبرنگار آوای پارسیان جشنواره  را به تصویر کشیده است