بوشکان نیوز: کشاورز ساکن روستای بنیاد بخش کاکی موفق به  طراحی،ساخت و راه اندازی،سیستم آبیاری ریلی  شد.

به گزارش «بوشکان نیوز» به نقل از دشتی دیار من؛ جعفر عباسی رئیس شرکت گلخانه ای نیزاران گفت: هدف من از این کار خدمت به عرصه کشاورزی ،بهینه سازی مصرف آب با توجه به کمبود آب  بود لذا همین هدف موجب شد تا ریسک بالای آن را هم بپذیرم و با هزینه شخصی روی این موضوع سرمایه‌گذاری کنم.

عباسی گفت: در حال حاضر این دستگاه در یکی از گلخانه ها طراحی و اجرا شده که در حال تکمیل و ارتقاء آن هستم و آماده اجرای این سیستم در گلخانه های منطقه هستم.

این کشاورز مهمترین مزایا استفاده از این سیستم را صرفه جویی در مصرف آب،یکنواختی آبیاری،حذف هزینه نیروی انسانی،صرفه جویی در مصرف سموم و کود و کیفیت مناسب نشاء بیان کرد.

وی در پایان اظهار داشت: این سیستم با برق شهری و بصورت اتوماتیک بصورت رفت و برگشت کار می کند و  نیازی به دخالت نیروی انسانی نیست. جهت ساخت این سیستم مبلغی حدود ۸ میلیون تومان هزینه کرده و از طرف نهادهای دولتی نیز کمکی به وی نشده است که درخواست همکاری و توجه بیشتر دارد.