بوشکان نیوز: زنگ شکوفه ها و کلاس اولی ها در دبستان بوستان شهر بوشکان با حضور بخشدار و شهردار بوشکان وتنی چند از مسؤولین بخش بوشکان  به صدا درآمد. در این مراسم مهندس افراسیابی از دانش آموزان خواست که با تلاش و کوشش  در مدرسه  به آرزوهای که در سر دارند خواهند رسید. نوروزی ریئس آموزش و پرورش بخش بوشکان نیز دراین  مراسم ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی جدید به همه دانش آموزان و فرهنگیان  بخش بوشکان از آمادگی کلیه فرهنگیان و دانش آموزان برای  شروع مدارس در اول مهرماه خبر دادند.


منبع: اتحادجنوب