بوشکان نیوز: به گزارش پارسینه، در این سالها نوعی قانون نانوشته وجود داشت که بازی در نقش امام خمینی را برنمی تافت اما در سالهای اخیر این عرف نانوشته با ساخت فیلم ها و سریال های گوناگون و تست گریم بازیگران متعدد در نقش بنیانگذار جمهوری اسلامی دستخوش تغییرات شده است.

اما هنوز این عرف و قانون نانوشته وجود دارد که تست گریم بازیگر نقش امام خمینی باید به تایید مرکز حفظ تنظیم و نشر آثار امام خمینی برسد. به گزارش پارسینه،نکته جالب در این میان، کنار گذاشته شدن جمشید هاشم پور و ولی الله مومنی برای بازیگری در نقش امام خمینی به دلیل بازخوردهای منفی افکارسنجی های مردمی است. شاید بتوان تاکنون تست گریم “شکرخدا گودرزی” در سریال معمای شاه را موفق ترین و شبیه ترین نمونه برای بازیگری نقش امام خمینی دانست.


عبدالرضا اکبری نخستین بازیگر نقش میانسالی امام خمینی در فیلم فرزند صبح


محمد آزادی بازیگر نقش امام خمینی در سریال “سالهای پرحادثه”

 

شکرخدا گودرزی در نقش امام خمینی در سریال معمای شاه

تست گریم، عبدالرضا اکبری، جمشید هاشم پور و ولی الله مومنی در نقش امام خمینی